Ægtefællepensionsloven § 12

Denne konsoliderede version af ægtefællepensionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse

Lov nr. 484 af 07. juni 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 770 af 07. august 2019

Særligt om individuelle overlevelsesrenter
§ 12

Er en ægtefællepension sikret ved en individuel overlevelsesrente, der er oprettet som led i den tidligere ægtefælles ansættelsesforhold, udtages overlevelsesrenten ved separation eller skilsmisse af dennes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle.

Stk. 2 Kan overlevelsesrentens værdi overføres til den tidligere ægtefælles egenpensionsordning, tilfalder overlevelsesrenten dog kun den fraseparerede eller fraskilte ægtefælle, hvis betingelserne i § 1, stk. 1, nr. 1 og 2, er opfyldt.

Stk. 3 §§ 3 og 11 finder tilsvarende anvendelse.