14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Ægtefællepensionsloven § 4

Uddrag fra kommentarerne til ægtefællepensionsloven § 4:

Til § 4
Bestemmelsen i § 4, stk. 1 , er en præcisering af reglen i § 2, stk. 1, 3. pkt., i den gældende lov. Efter den gældende bestemmelse berøres den bidragsberettigedes ret ikke af, at der ved aftale eller i medfør af §§ 52-53 i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.