14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægtefællepensionsloven § 2

Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægtefællepensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 770 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Er pligten til at yde ægtefællebidrag tidsbegrænset, har en frasepareret eller fraskilt ægtefælle kun ret til ægtefællepension i samme tidsrum. Det gælder dog ikke for fraseparerede ægtefæller, der er berettigede til pension efter § 1, stk. 4.

•••

Stk. 2 Ved udbetaling af kapitaliserede ydelser efter § 11 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tages dog alene hensyn til, om der er bidragspligt på tidspunktet for medlemmets død.

•••
profile photo
Profilside