14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægtefællepensionsloven § 15

Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægtefællepensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 770 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Lov nr. 102 af 14. marts 1941 om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse ophæves, men finder fortsat anvendelse for fraskilte hustruer, der har bevaret ret til enkepension på grundlag af en skilsmisse meddelt før lovens ikrafttræden.

•••

Stk. 2 § 6, 2. pkt., finder anvendelse for fraskilte hustruer, der på ny indgår ægteskab efter lovens ikrafttræden.

•••
profile photo
Profilside