14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ægtefællepensionsloven § 14

Lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ægtefællepensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 770 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Ikrafttrædelses- og overgangsregler
Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

•••

Stk. 2 Loven finder anvendelse på separationer og skilsmisser, der meddeles efter lovens ikrafttræden.

•••
profile photo
Profilside