Adresseloven § 8

Denne konsoliderede version af adresseloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 136 af 01. februar 2017

Ejeres oplysningspligt
§ 8

Ejere af fast ejendom skal, når adressemyndigheden anmoder herom, meddele oplysninger til brug for fastsættelsen af vejnavne og adresser samt registreringen heraf. Ejere skal, i det omfang adressemyndigheden anmoder herom, dokumentere oplysningernes rigtighed.

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om oplysningspligten i stk. 1.