Adresseloven § 15

Denne konsoliderede version af adresseloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 136 af 01. februar 2017

Tilknytning af data fra andre grunddataregistre
§ 15

Knyttes der til en registrering i Danmarks Adresseregister oplysninger om administrative geografiske inddelinger, jordstykker, bygninger eller tekniske anlæg, jf. § 14, stk. 2-4, eller regler udstedt i medfør af § 14, stk. 6, skal dette ske på grundlag af den autoritative oplysning fra følgende grunddataregistre:

  • 1) Matriklen, for så vidt angår jordstykker.

  • 2) Bygnings- og Boligregistret (BBR), for så vidt angår bygninger og tekniske anlæg.

  • 3) Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI), for så vidt angår administrative geografiske inddelinger m.v.