14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Adresseloven § 8

Uddrag fra kommentarerne til adresseloven § 8:

Til § 8
Den foreslåede bestemmelse fastsætter regler om ejeres oplysningspligt.De gældende regler herom følger af BBR-lovens § 4, stk. 1, hvorefter offentlige myndigheder og ejere af registrerede bygninger, enheder m.v. skal meddele oplysninger til brug for registrets drift efter regler, der fastsættes af ministeren. Bemyndigelsen i BBR-lovens § 4, stk. 1,...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.