14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adresseloven § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adresseloven og bygger på lov nr. 136 af 01. February 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Ejeres oplysningspligt
Ejere af fast ejendom skal, når adressemyndigheden anmoder herom, meddele oplysninger til brug for fastsættelsen af vejnavne og adresser samt registreringen heraf. Ejere skal, i det omfang adressemyndigheden anmoder herom, dokumentere oplysningernes rigtighed.

•••

Stk. 2 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om oplysningspligten i stk. 1.

•••
profile photo
Profilside