14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adresseloven § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adresseloven og bygger på lov nr. 136 af 01. February 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Postnumre og supplerende bynavne
Postnumre med tilhørende navne på postnummerområder, som vedligeholdes efter postlovens § 21, indgår i det landsdækkende system af vejnavne og adresser med henblik på at sikre geografisk entydighed af vejnavne og adresser.

•••

Stk. 2 Adressemyndigheden kan bestemme, at navnet på den landsby, bydel, ø el.lign., hvor adressen er beliggende, skal indgå i adressen som et supplerende bynavn. Adressemyndigheden fastsætter den geografiske afgrænsning af det område, som det supplerende bynavn skal gælde for.

•••

Stk. 3 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om fastsættelse af supplerende bynavne, herunder om deres retskrivning, entydighed og geografiske afgrænsning.

•••
profile photo
Profilside