14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adresseloven § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adresseloven og bygger på lov nr. 136 af 01. February 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Vejnavne
Adressemyndigheden fastsætter vejnavne for

•••

Stk. 2 Adressemyndigheden kan fastsætte vejnavne for private veje, jf. § 10, nr. 9, i lov om private fællesveje, og andre færdselsarealer og områder end de i stk. 1 nævnte.

•••

Stk. 3 Et vejnavn, som allerede findes inden for et postnummer, må ikke fastsættes for en anden vej inden for samme postnummer.

•••

Stk. 4 Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter nærmere regler om fastsættelse af vejnavne, herunder om vejnavnes retskrivning, entydighed, geografisk udstrækning og vejkoder. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at vejnavne skal fastsættes for private veje og andre færdselsarealer og områder omfattet af stk. 2, hvor mange mennesker færdes.

•••
profile photo
Profilside