14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Adresseloven § 23-24

Uddrag fra kommentarerne til adresseloven § 23-24:

Til § 23
...
Til nr. 1 Det foreslås, at BBR-lovens §§ 3 a-3 g ophæves.BBR-lovens § 3 a indeholder regler om myndighedsansvaret for fastsættelse af vejnavne for offentlige veje herunder regler for entydighed inden for samme postnummer. BBR-lovens § 3 a foreslås ophævet, idet myndighedsansvaret forslås videreført i lovforslagets § 2, § 3, stk. 1, nr. 1, samt § 4, stk. 1, o... Til nr. 2 og 3 BBR-lovens § 8, stk. 1, indeholder en opremsning af hvilke bestemmelser i loven, der er strafbelagt. Det foreslås i forslaget til nr. 4, at § 8, stk. 1, nr. 5, som er det sidste nummer i opremsningen, ophæves. De foreslåede ændringer af § 8, stk. 1, nr. 3 og 4, hvormed et komma i nr. 3 ændres til »eller«, og »eller« i nr. 4 ændres til et punktum, e... Til nr. 4 Det foreslås, at bestemmelsen i BBR-lovens § 8, stk. 1, nr. 5, ophæves. Bestemmelsen indeholder en straffebestemmelse, hvorefter undladelse af at opsætte korrekt husnummerskilt kan straffes med bøde. Bestemmelsen foreslås videreført i lovforslagets § 20, stk. 1, nr. 2. Ophævelsen af BBR-lovens § 8, stk. 1, nr. 5, får derfor ingen virkning.... Til nr. 5 Som konsekvens af forslaget om, at ejers pligt til at opsætte husnummerskilt efter BBR-lovens § 3 c, stk. 1, foreslås ophævet i lovforslagets § 23, nr. 1, foreslås det, at BBR-lovens § 9, stk. 1, ændres, således af henvisningen til § 3 c, stk. 1, om adgangen til at afgøre sager om overtrædelse af pligten udenretligt ved ejers accept af et administr... Til nr. 6 Som konsekvens af, at det i nr. 1 foreslås, at BBR-lovens §§ 3 a-3 g ophæves, foreslås det, at adgangen i BBR-lovens § 9 a til at påklage kommunalbestyrelsens afgørelser efter lovens §§ 3 a-3 e ligeledes ophæves. Klagebestemmelsen foreslås videreført i lovforslagets § 18, og ophævelsen af § 9 a, vil derfor ikke have nogen virkning....

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.