14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adresseloven § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adresseloven og bygger på lov nr. 136 af 01. February 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Ikrafttræden
Energi-, forsynings- og klimaministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2. Ministeren kan herunder fastsætte, at forskellige dele af loven træder i kraft på forskellige tidspunkter.

•••

Stk. 2 §§ 12, 13, 22 og 24 træder i kraft den 1. juli 2017.

•••
profile photo
Profilside