14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Adresseloven § 18

Uddrag fra kommentarerne til adresseloven § 18:

Til § 18
I § 18 foreslås regler om klageadgang over adressemyndighedens afgørelser truffet i medfør af loven.De gældende regler herom findes i BBR-lovens § 9 a.Den foreslåede § 18 er en videreførelse af BBR-lovens § 9 a, som ligeledes fastsætter, at kommunalbestyrelsens afgørelser om fastsættelse af vejnavne m.v., kan påklages for så vidt angår retlige spør...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.