Adoptionsloven § 30

Denne konsoliderede version af adoptionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om adoption

Lov nr. 279 af 07. juni 1972,
jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 07. august 2019,
som ændret ved lov nr. 227 af 15. februar 2022 og lov nr. 753 af 13. juni 2023

Adoption
§ 30

I den seneste lovbekendtgørelse (LBK nr. 775 af 7/8/2019) er der ved en fejl skrevet "samt" i stedet for "og", jf. §1, nr. 8, i LOV nr 1740 af 22/12/2015. Social- og indenrigsministeren kan give en privat organisation tilladelse til at yde adoptionshjælp vedrørende børn, som ikke har bopæl i Danmark, når organisationen opfylder betingelserne i §§ 30 a og 30 b og i de forskrifter, der er fastsat i medfør af § 30 c (adoptionsformidlende organisation).

Stk. 2 En tilladelse til at virke som adoptionsformidlende organisation efter stk. 1 gives for en bestemt periode.