Adoptionsloven § 29b

Denne konsoliderede version af adoptionsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om adoption

Lov nr. 279 af 07. juni 1972,
jf. lovbekendtgørelse nr. 775 af 07. august 2019,
som ændret ved lov nr. 227 af 15. februar 2022

§ 29b

Familieretshusets afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen.

Stk. 2 Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om klagers behandling. Adoptionsbekendtgørelsen