14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsloven § 5

Lov om adoption paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Den, som er gift eller samlevende, kan bortset fra de i § 5 a, stk. 2, nævnte tilfælde kun adoptere sammen med sin ægtefælle eller samlever, medmindre denne er forsvundet eller på grund af sindssygdom, åndssvaghed eller lignende tilstand er ude af stand til at handle fornuftmæssigt.

•••

Stk. 2 Kun ægtefæller eller samlevende kan adoptere sammen.

•••
profile photo
Profilside