14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Adoptionsloven § 40a

Uddrag fra kommentarerne til adoptionsloven § 40a:

Til § 2, nr. 2, § 3, § 4 og § 5 Efter stk. 1 kan regeringen uden Folketingets samtykke indgå overenskomst med en fremmed stat om forholdet mellem dansk og fremmed rets regler om henholdsvis umyndighed, ægteskabets retsvirkninger, adoption og børns retsstilling. Efter stk. 1, 2. pkt., får en sådan overenskomst gyldighed her i landet ved bekendtgørelse i Lovtidende, i dette tilfæ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.