14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Adoptionsloven § 32a

Uddrag fra kommentarerne til adoptionsloven § 32a:

Det fremgår af § 1, stk. 1, i adoptionsloven som ændret ved § 4, nr. 1, i lov nr. 1711 af 27. december 2018, at adoption meddeles ved bevilling, der udfærdiges af Familieretshuset. Bevilling til adoption kan tidligst meddeles, når barnet er tre måneder gammelt, idet en forælder efter § 8, stk. 2, i adoptionsloven som udgangspunkt tidligst kan give ...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.