14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsloven § 31c

Lov om adoption paragraf 31c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31c Til brug for tilsynet efter § 31 b skal Ankestyrelsen efter anmodning have udleveret enhver oplysning fra en adoptionsformidlende organisation om organisationens forhold af betydning for tilsynet.

•••

Stk. 2 Ankestyrelsen kan til brug for tilsynet pålægge en adoptionsformidlende organisation

  • 1) at redegøre for organisationens forhold,

  • 2) at redegøre for organisationens samarbejde med udenlandske myndigheder, organisationer m.v.,

  • 3) at fremsende konkrete sager om adoptionshjælp,

  • 4) at tilvejebringe materiale til belysning af lovgivning og praksis vedrørende adoption i lande, hvor organisationen yder adoptionshjælp, og

  • 5) at tilvejebringe oplysninger til brug for undersøgelser og sagsgennemgange af betydning for tilsynet.

•••
profile photo
Profilside