14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsloven § 30

Lov om adoption paragraf 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

I den seneste lovbekendtgørelse (LBK nr. 775 af 7/8/2019) er der ved en fejl skrevet "samt" i stedet for "og", jf. §1, nr. 8, i LOV nr 1740 af 22/12/2015.

§30 Adoption
Børne- og socialministeren kan give en privat organisation tilladelse til at yde adoptionshjælp vedrørende børn, som ikke har bopæl i Danmark, når organisationen opfylder betingelserne i §§ 30 a og 30 b og i de forskrifter, der er fastsat i medfør af § 30 c (adoptionsformidlende organisation).

•••

Stk. 2 En tilladelse til at virke som adoptionsformidlende organisation efter stk. 1 gives for en bestemt periode.

•••
profile photo
Profilside