14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Adoptionsloven § 29d

Uddrag fra kommentarerne til adoptionsloven § 29d:

Der er ikke særlige regler i adoptionslovgivningen, der regulerer, hvordan Ankestyrelsen, Familieretsafdelingen, skal træffe afgørelser i adoptionssager. Der er således ikke regler, der f.eks. fastlægger, at der skal medvirke eksterne personer ved afgørelsen af sager, eller at afgørelsen f.eks. skal træffes på et møde. Det er normalt den sagsbehand...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.