14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsloven § 29a

Lov om adoption paragraf 29a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29a Børne- og socialministeren udpeger en centralmyndighed, der skal varetage de opgaver og forpligtelser, som det efter Haagerkonventionen af 29. maj 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner påhviler centralmyndigheden at varetage. Adoptionsbekendtgørelsen

•••

Stk. 2 Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om centralmyndighedens virksomhed.

•••
profile photo
Profilside