14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsloven § 28

Lov om adoption paragraf 28

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§28 Den, der har bopæl her i landet, kan kun adoptere efter reglerne i denne lov.

•••

Stk. 2 Uanset stk. 1 anerkendes udenlandske adoptionsafgørelser her i landet, når adoptionen er gennemført med henblik på adoption af barnet til Danmark i overensstemmelse med Haagerkonventionen af 1993 om beskyttelse af børn og om samarbejde med hensyn til internationale adoptioner. Børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Børne- og socialministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre udenlandske adoptionsafgørelser anerkendes her i landet.

•••
profile photo
Profilside