14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsloven § 25

Lov om adoption paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 775 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Børne- og socialministeren kan fastsætte regler om behandling af sager efter denne lov, herunder Bekendtgørelse om forretningsordenen for et adoptionssamråd Adoptionsbekendtgørelsen

  • 1) om godkendelse som adoptant,

  • 2) om adoptionssagers behandling, herunder om indholdet af ansøgninger om adoption m.v.,

  • 3) om afgivelse af samtykke til adoption, jf. §§ 6 og 8,

  • 4) om Ankestyrelsens behandling af sager om adoption uden samtykke, jf. § 9, og

  • 5) om behandlingen af sager om godkendelse af, at et adoptionsforløb fortsætter.

•••
profile photo
Profilside