14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Adoptionsloven § 15a

Uddrag fra kommentarerne til adoptionsloven § 15a:

Som led i styrkelsen af retssikkerheden i sager om adoption foreslås en ny regel om advokatbeskikkelse under den administrative behandling af adoptionssager. Reglen foreslås indført i en selvstændig paragraf i lovens kapitel 1.Stk. 1 indeholder en bestemmelse om, at et barn, der er fyldt 3 år, og som har bopæl her i landet, kan få beskikket en advo...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.