Adoptionsbekendtgørelsen § 86

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 1516 af 06. december 2023

§ 86

Umiddelbart inden udstedelse af bevilling til familieadoption efter § 9 i adoptionsloven indhenter Ankestyrelsen en fuldstændig straffeattest om ansøgeren.

Stk. 2 Modtager Ankestyrelsen oplysninger om ansøgerens fysiske eller psykiske helbredstilstand, der giver anledning til tvivl om, hvorvidt adoptionen er bedst for barnet, kan Ankestyrelsen indhente en udtalelse fra Adoptionsnævnet om, hvorvidt oplysningerne gør den ansøgte adoption betænkelig.