14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 86

Bekendtgørelse om adoption paragraf 86

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§86 Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2019.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 283 af 20. marts 2019 om adoption ophæves.

•••

Stk. 3 Ansøgninger om godkendelse som adoptant efter lovens § 4 a, der er indgivet inden den 1. juli 2012, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 919 af 28. september 2009 om godkendelse som adoptant. Reglerne i denne bekendtgørelse anvendes dog, hvis ansøgeren derved får en bedre retsstilling.

•••

Stk. 4 Ansøgninger om godkendelse som adoptant, der er indgivet inden den 1. januar 2016, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1125 af 24. september 2015 om adoption. Reglerne i denne bekendtgørelse anvendes dog, hvis ansøgeren derved får en bedre retsstilling.

•••

Stk. 5 Ansøgning om adoption, der er indgivet inden den 1. januar 2015 af en ansøger, der har en samlever, færdigbehandles efter reglerne i bekendtgørelse nr. 807 af 21. juni 2013 om adoption.

•••

Stk. 6 Reglerne i bekendtgørelse nr. 283 af 20. marts 2019 om adoption finder fortsat anvendelse for sager om adoption uden samtykke, der færdigbehandles af Familieretshuset efter § 7, stk. 2, 2. pkt., i lov nr. 497 af 1. maj 2019.

•••
profile photo
Profilside