14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 85

Bekendtgørelse om adoption paragraf 85

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§85 Familieretshuset skal efter anmodning fra adoptanterne foretage registrering i CPR af forældremyndigheden efter § 7 a, stk. 4, i forældreansvarsloven.

•••

Stk. 2 Ankestyrelsen skal, når et barn placeres i midlertidig placering efter § 32 a i adoptionsloven, foretage registrering i CPR af forældremyndigheden efter § 7 a, stk. 5, i forældreansvarsloven. Registreringen foretages på tidspunktet for den midlertidig placerings indtræden efter § 84, stk. 1. Hvis den midlertidige placering ophører i de i § 84, stk. 2, nr. 2, omtalte tilfælde, sørger retten for, at registreringen af forældremyndigheden i CPR ændres.

•••
profile photo
Profilside