14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 79

Bekendtgørelse om adoption paragraf 79

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§79 En adoptionsformidlende organisation skal sende kvartalsvis orientering til Ankestyrelsen om organisationens budgetoverholdelse.

•••

Stk. 2 Ankestyrelsen kan bestemme, at den kvartalsvise orientering skal omfatte yderligere oplysninger vedrørende organisationens økonomiske og administrative forhold end de i stk. 1 nævnte.

•••
profile photo
Profilside