14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 77

Bekendtgørelse om adoption paragraf 77

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§77 En adoptionsformidlende organisation skal underrette Ankestyrelsen om gennemførelsen af et adoptionsforløb med henblik på, at Ankestyrelsen til brug for tilsynet efter § 31 g i adoptionsloven udsender spørgeskema til adoptanten om forløbet.

•••

Stk. 2 Spørgeskemaet kan vedrøre oplysninger om andre forhold end adoptionsforløbet, som adoptanter har særlige forudsætninger for at give.

•••
profile photo
Profilside