14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 76

Bekendtgørelse om adoption paragraf 76

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§76 Familieretshuset kan genoptage behandlingen af en afgørelse, der er påklaget efter § 75, stk. 1, hvis

  • 1) klagen indeholder en ansøgning, som Familieretshuset ikke har taget stilling til,

  • 2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

  • 3) der foreligger væsentlige oplysninger, som Familieretshuset ikke har taget stilling til, eller

  • 4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

•••

Stk. 2 Klageren kan klage til Ankestyrelsen, over Familieretshusets beslutning om at genoptage sagen.

•••
profile photo
Profilside