Adoptionsbekendtgørelsen § 76

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 142 af 24. januar 2022

§ 76

Familieretshuset kan genoptage behandlingen af en afgørelse, der er påklaget efter § 75, stk. 1, hvis

  • 1) klagen indeholder en ansøgning, som Familieretshuset ikke har taget stilling til,

  • 2) klagen indeholder væsentlige nye oplysninger,

  • 3) der foreligger væsentlige oplysninger, som Familieretshuset ikke har taget stilling til, eller

  • 4) der er begået sagsbehandlingsfejl, der kan have betydning for afgørelsen.

Stk. 2 Klageren kan klage til Ankestyrelsen, over Familieretshusets beslutning om at genoptage sagen.