14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 75

Bekendtgørelse om adoption paragraf 75

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§75 Ankestyrelsen behandler klager over Familieretshusets afgørelser, der er omfattet af § 29 b, stk. 1, i adoptionsloven. Klage indgives til Familieretshuset, der videresender klagen og sagens akter til Ankestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside