14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 74

Bekendtgørelse om adoption paragraf 74

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§74 Adoptionsnævnet fører tilsyn med adoptionssamrådene og behandler klager over afgørelser, der træffes af adoptionssamrådene.

•••

Stk. 2 Klage over et adoptionssamråds afgørelser indgives til adoptionssamrådet, der videresender klagen og sagens akter til Adoptionsnævnet.

•••
profile photo
Profilside