14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 7

Bekendtgørelse om adoption paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Ved en international fremmedadoption, der er formidlet gennem en godkendt formidlende organisation, hvor forældrenes samtykke til adoption er afgivet for en udenlandsk myndighed eller institution, og hvor der ikke foreligger en udenlandsk adoptionsafgørelse, der anerkendes her i landet efter § 28, stk. 2, i adoptionsloven, afgør Familieretshuset, om samtykket kan ligestilles med samtykke afgivet over for en dansk myndighed.

•••
profile photo
Profilside