14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 69

Bekendtgørelse om adoption paragraf 69

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§69 Familieretshuset udfærdiger adoptionsbevillingen på en godkendt blanket. En kopi af bevillingen opbevares af Familieretshuset. I sager om adoption uden samtykke efter § 9 i adoptionsloven udfærdiges bevillingen dog af Ankestyrelsen, der også opbevarer en kopi af bevillingen.

•••

Stk. 2 Når Familieretshuset udfærdiger bevilling til adoption, der er omfattet af Haagerkonventionen, skal Familieretshuset attestere, at adoptionen er i overensstemmelse med konventionen, jf. konventionens artikel 23. Attesten udfærdiges på en godkendt blanket og udleveres til adoptanten. Attesten sendes i kopi til afgiverlandet.

•••
profile photo
Profilside