14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 63

Bekendtgørelse om adoption paragraf 63

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§63 Henvendelse om adoption af et barn, der bor i Danmark, til en ansøger med bopæl i en anden stat, der har tiltrådt Haagerkonventionen, kan ligeledes ske til Familieretshuset.

•••

Stk. 2 Familieretshuset forelægger en sag efter stk. 1 for Ankestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside