14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 59

Bekendtgørelse om adoption paragraf 59

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§59 En adoptionsformidlende organisation må kun udføre hjælpearbejde med tilknytning til adoptionshjælp. Dette hjælpearbejde skal godkendes af Ankestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Vurderingen af hjælpearbejde og donationer, som udenlandske organisationer efter samarbejdslandets regler skal yde for at formidle adoptioner fra landet, sker i forbindelse med stillingtagen til en dansk organisations ansøgning om tilladelse til at samarbejde med landet.

•••

Stk. 3 Hjælpearbejde af mindre omfang og enkeltstående donationer under 50.000 kr. skal alene anmeldes til Ankestyrelsen.

•••

Stk. 4 En organisations udgifter til hjælpearbejde og donationer skal fremgå af organisationens årsregnskab på en sådan måde, at hjælpearbejdets omfang er tydeligt.

•••
profile photo
Profilside