Adoptionsbekendtgørelsen § 59

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 142 af 24. januar 2022

§ 59

En adoptionsformidlende organisation må kun yde donationer og udføre hjælpearbejde med tilknytning til adoptionshjælp. Dette hjælpearbejde skal godkendes af Ankestyrelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 2 Vurderingen af hjælpearbejde og donationer efter stk. 1, som udenlandske organisationer efter afgiverlandets lovgivning skal yde for at formidle adoptioner fra landet, sker i forbindelse med stillingtagen til en dansk organisations ansøgning om tilladelse til at samarbejde med landet.

Stk. 3 Hjælpearbejde og donationer kan kun ske i forhold til afgiverlande, hvor betalingen foretages til afgiverlandets centralmyndighed eller er reguleret i afgiverlandets lovgivning.

Stk. 4 Hjælpearbejde af mindre omfang og enkeltstående donationer under 50.000 kr. skal alene anmeldes til Ankestyrelsen.

Stk. 5 En organisations udgifter til hjælpearbejde og donationer skal fremgå af organisationens årsregnskab på en sådan måde, at hjælpearbejdets omfang er tydeligt.