14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 58

Bekendtgørelse om adoption paragraf 58

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§58 Adoptionsgebyrer må kun bruges til at dække omkostninger, der er direkte forbundet med driften af organisationen i Danmark og udlandet, herunder hjælpearbejde der har tilknytning til adoptionsvirksomheden.

•••

Stk. 2 En organisation kan foretage en løbende takstregulering af adoptionsgebyrer. Dette skal ske ud fra objektive kriterier, der er godkendt af Ankestyrelsen.

•••

Stk. 3 Hvis forholdene gør det påkrævet, kan organisationen gennemføre ekstraordinære forhøjelser af gebyret. Hvis der indtræder et mere permanent fald i organisationens omkostninger, uden at der indtræder et tilsvarende fald i indtægterne, skal organisationen gennemføre en ekstraordinær nedsættelse af gebyret.

•••

Stk. 4 Organisationen holder Ankestyrelsen orienteret om størrelsen af gebyret, og gebyrets størrelse og sammensætning skal være offentligt tilgængeligt. Ved ekstraordinære gebyrændringer skal Ankestyrelsen orienteres senest fire uger inden, ændringen får virkning i forhold til adoptionsansøgerne.

•••
profile photo
Profilside