14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 54

Bekendtgørelse om adoption paragraf 54

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54 Når et barn bringes i forslag til en adoption omfattet af Haagerkonventionen, og når barnet er omfattet af ansøgerens godkendelse, jf. § 47 og § 51, stk. 2, og ansøgeren er indforstået med at adoptere det foreslåede barn, afgiver Ankestyrelsen en erklæring i overensstemmelse med Haagerkonventionens artikel 17 c til den udenlandske centralmyndighed om, at adoptionsforløbet kan fortsætte.

•••

Stk. 2 I tilfælde, hvor matchningsforslaget skal forelægges adoptionssamrådet, jf. §§ 48, 51 og 52, afgives erklæring efter Haagerkonventionens artikel 17 c af adoptionssamrådet.

•••

Stk. 3 Erklæring efter stk. 1 og 2 afgives på en godkendt blanket.

•••
profile photo
Profilside