14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 51

Bekendtgørelse om adoption paragraf 51

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 142 af 24. January 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§51 Når myndighederne i afgiverlandet ikke har bragt barnet i forslag til en konkret ansøger, bringer den formidlende organisation barnet i forslag til en konkret ansøger. Herefter tager adoptionssamrådet stilling til, om barnet ligger inden for ansøgerens godkendelse, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Hvis den formidlende organisation har stillet barnet i forslag til den ansøger med aldersrelevant godkendelse, som står øverst på ventelisten, behandler Ankestyrelsen matchningsforslaget, hvis barnet i øvrigt vurderes at ligge inden for ansøgerens godkendelse.

•••

Stk. 3 §§ 47, 48 og 50 finder tilsvarende anvendelse ved behandlingen af sager i medfør af stk. 1 og 2.

•••
profile photo
Profilside