Adoptionsbekendtgørelsen § 36

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 142 af 24. januar 2022

§ 36

En ansøger med generel godkendelse som adoptant efter § 18, stk. 1, nr. 2, kan vælge at søge om national og international fremmedadoption samtidigt eller kan vælge at søge om enten national eller international fremmedadoption. En ansøger kan til enhver tid ændre sit valg efter 1. pkt.

Stk. 2 Når en ansøger gives en generel godkendelse, jf. § 18, stk. 1, nr. 2, sender Familieretshuset sagen til Adoptionsnævnet, jf. § 65, medmindre ansøgeren inden da har fravalgt national adoption.

Stk. 3 Hvis en ansøger søger national og international adoption samtidigt, anses national adoption for fravalgt, når den adoptionsformidlende organisation sender ansøgningen om international adoption til et afgiverland. Tilsvarende anses international adoption for fravalgt, når ansøgeren har accepteret at adoptere et barn, som Adoptionsnævnet har bragt i forslag, jf. § 65.

Stk. 4 Adoptionsnævnet og den adoptionsformidlende organisation holder hinanden gensidigt orienteret om ansøgerens valg og fravalg efter denne bestemmelse.