14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 31

Bekendtgørelse om adoption paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Deltagelse i kurset kan først finde sted, når

  • 1) Familieretshuset eller adoptionssamrådet har truffet afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte, jf. § 28, og

  • 2) betaling af det beløb, der er nævnt i § 34, er sket.

•••

Stk. 2 Tilmelding indgives af ansøgeren til Ankestyrelsen, når betingelsen i stk. 1, nr. 1, er opfyldt.

•••
profile photo
Profilside