14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 26

Bekendtgørelse om adoption paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Undersøgelses- og godkendelsesforløbet i Familieretshuset
Undersøgelsesforløbet i Familieretshuset falder i to faser. Undersøgelsens første fase (fase 1) indledes, når Familieretshuset modtager en ansøgning om godkendelse som adoptant. Undersøgelsens sidste fase (fase 3) indledes efter anmodning fra ansøgeren, når Familieretshuset eller adoptionssamrådet har truffet afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte, jf. § 28, og ansøgeren har deltaget i et adoptionsforberedende kursus (fase 2), hvis dette kræves, jf. § 23.

•••

Stk. 2 Ansøgeren tilvejebringer forud for fase 3 bekræftelse på følgende:

  • 1) Ansøgeren har deltaget i et adoptionsforberedende kursus, hvis dette kræves.

  • 2) Ansøgeren er tilmeldt en formidlende organisation, jf. § 44, eller ansøgeren over for Adoptionsnævnet har tilkendegivet et ønske om at gennemføre en national adoption. Dette gælder dog ikke, hvis der søges om adoption af et konkret barn ved national adoption.

•••

Stk. 3 Anmodning om iværksættelse af fase 3 skal indgives inden 3 måneder efter, at Familieretshuset eller adoptionssamrådet efter § 28 har truffet afgørelse om, at undersøgelses- og godkendelsesforløbet kan fortsætte. Hvis ansøgeren skal deltage i et adoptionsforberedende kursus, skal anmodningen være indgivet inden 1 år efter afgørelsen i medfør af § 28. Adoptionssamrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristerne.

•••

Stk. 4 Hvis ansøgeren ønsker at gennemføre en international adoption uden at være tilmeldt en formidlende organisation, skal ansøgeren forud for fase 3 indsende bekræftelse på, at ansøgeren har fået Ankestyrelsens tilladelse i medfør af § 45.

•••
profile photo
Profilside