14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 23

Bekendtgørelse om adoption paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Deltagelse i et adoptionsforberedende kursus er en betingelse for, at en ansøger, der ikke tidligere har adopteret et barn, kan godkendes som adoptant.

•••

Stk. 2 Adoptionssamrådet kan, indtil der er truffet afgørelse i medfør af § 29, beslutte, at en ansøger, der tidligere har adopteret et barn, skal deltage i et adoptionsforberedende kursus for på ny at blive godkendt.

•••
profile photo
Profilside