14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 21

Bekendtgørelse om adoption paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Det er en betingelse for at blive godkendt som adoptant, at ansøgerens alder på ansøgningstidspunktet ikke overstiger barnets alder med mere end 42 år.

•••

Stk. 2 Betingelsen i stk. 1 kan dog fraviges, hvis

  • 1) ansøgeren inden rimelig tid efter at have modtaget et adoptivbarn ansøger om godkendelse til adoption af endnu et barn, eller

  • 2) der foreligger særlige omstændigheder.

•••
profile photo
Profilside