14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 20

Bekendtgørelse om adoption paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Ægtepar eller samlevende kan kun godkendes som adoptanter, hvis de på ansøgningstidspunktet har levet sammen i mindst 2½ år, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Samlevende kan dog godkendes som adoptanter, hvis de på ansøgningstidspunktet har levet sammen i mindst 1½ år, og den ene ansøger allerede er godkendt som adoptant, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 3 Hvis der foreligger særlige omstændigheder, kan stk. 1 og 2 fraviges.

•••
profile photo
Profilside