Adoptionsbekendtgørelsen § 18

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 142 af 24. januar 2022

§ 18

Godkendelse som adoptant kan meddeles

  • 1) til at adoptere et konkret barn (konkret godkendelse) eller

  • 2) til at adoptere et barn, der bringes i forslag fra enten en dansk eller en udenlandsk adoptionsformidlende myndighed eller organisation (generel godkendelse).

Stk. 2 Adoptionssamrådet fastsætter det konkrete indhold af en generel godkendelse (godkendelsesrammen).