Adoptionsbekendtgørelsen § 17

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 142 af 24. januar 2022

Godkendelsen
§ 17

En afgørelse om godkendelse som adoptant, jf. § 4 a, stk. 1, i adoptionsloven, træffes af Adoptionssamråd 1 eller Adoptionssamråd 2.

Stk. 2 Familieretshuset stiller sekretariatsbistand til rådighed for adoptionssamrådene. Sekretariatet fordeler sagerne mellem adoptionssamrådene.