Adoptionsbekendtgørelsen § 16

Denne konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse nr. 142 af 24. januar 2022

§ 16

Familieretshuset indhenter en fuldstændig straffeattest om ansøgeren, umiddelbart inden bevilling til familieadoption udfærdiges, medmindre den, der ønskes adopteret, er fyldt 18 år.

Stk. 2 Giver de oplysninger, som Familieretshuset modtager om ansøgerens fysiske eller psykiske helbredstilstand, anledning til tvivl om, hvorvidt adoptionen er bedst for barnet, kan Familieretshuset indhente en udtalelse fra Adoptionsnævnet om, hvorvidt oplysningerne gør den ansøgte adoption betænkelig.

Stk. 3 I sager om adoption uden samtykke efter § 9 i adoptionsloven foretages indhentningen af en straffeattest efter stk. 1 af Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har i disse sager mulighed for at indhente en udtalelse fra Adoptionsnævnet efter stk. 2.