14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 16

Bekendtgørelse om adoption paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Familieretshuset indhenter en fuldstændig straffeattest om ansøgeren, umiddelbart inden bevilling til familieadoption udfærdiges, medmindre den, der ønskes adopteret, er fyldt 18 år.

•••

Stk. 2 Giver de oplysninger, som Familieretshuset modtager om ansøgerens fysiske eller psykiske helbredstilstand, anledning til tvivl om, hvorvidt adoptionen er bedst for barnet, kan Familieretshuset indhente en udtalelse fra Adoptionsnævnet om, hvorvidt oplysningerne gør den ansøgte adoption betænkelig.

•••

Stk. 3 I sager om adoption uden samtykke efter § 9 i adoptionsloven foretages indhentningen af en straffeattest efter stk. 1 af Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har i disse sager mulighed for at indhente en udtalelse fra Adoptionsnævnet efter stk. 2.

•••
profile photo
Profilside