14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Adoptionsbekendtgørelsen § 15

Bekendtgørelse om adoption paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af adoptionsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 726 af 10. July 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Familieretshuset indkalder ansøgeren til en samtale om adoptionen og dens betydning, medmindre ansøgeren allerede har modtaget tilstrækkelig vejledning af en anden myndighed. Hvis adoptionen gennemføres efter § 9 i adoptionsloven indkalder Ankestyrelsen ansøgeren til samtalen efter 1. pkt.

•••
profile photo
Profilside